آرشیو بانکنوت

بانکنوت های افغانستان

بانکنوت‌های جعلی و باطل شده افغانستان

در پی افزایش بانکنوت‌های جعلی 500 افغانی و 1,000 افغانی، دَ افغانستان بانک اقدام به تشریح نکات امنیتی بکار رفته در این بانکنوت‌ها کرد که در این مقاله برای شما توضیح داده ایم.

تاریخچه چاپ پول افغانستان

تاریخچه چاپ پول در افغانستان

در طول یکصد سال گذشته، بانکنوت‌ها در افغانستان متأثر از شرایط سیاسی کشور دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. در این مقاله بطور خلاصه تاریخچه چاپ پول در افغانستان را برای شما شرح خواهیم داد.