شرکت خدمات پولی برادران جعفری
+93 77 9090 280

آرشیو اسکناس

تاریخچه چاپ پول افغانستان

تاریخچه چاپ پول در افغانستان

در طول یکصد سال گذشته، بانکنوت‌ها در افغانستان متأثر از شرایط سیاسی کشور دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. در این مقاله بطور خلاصه تاریخچه چاپ پول در افغانستان را برای شما شرح خواهیم داد.

شرکت خدمات پولی برادران جعفری